πανοραμικο ακτινογραφια

Πανοραμικό

Η πανοραμική ακτινογραφία (ορθοπαντομογράφημα) αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση, προκειμένου ο γιατρός να έχει μια συνολική εικόνα του στόματος. Σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση βοηθά στον εντοπισμό ακόμη  και προβλημάτων  τα οποία διαφορετικά θα διέφευγαν της διάγνωσης (π.χ.  έγκλειστα δόντια, κύστεις και άλλες παθολογικές εξεργασίες των οστών των γνάθων).

Το ιατρείο μας διαθέτει γι’αυτό τον λόγο ψηφιακό ορθοπαντομογράφο  υψηλής ευκρίνειας με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας. Οι ακτινογραφίες εκτυπώνονται από θερμικό εκτυπωτή σε ειδικές πλάκες ενώ μπορούν να σταλούν στους ενδιαφερόμενους και σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης ψηφιακές είναι οι οπισθοφατνιακές (μικρές) ακτινογραφίες ενώ σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται ποδιές ακτινοπροστασίας για περαιτέρω προστασία του ασθενούς.