Γιατί ξεχωρίζουμε!

Οι αρχές
οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του ιατρείου μας αφορούν στην παροχή όλου του φάσματος των οδοντιατρικών υπηρεσιών:

ανώδυνα
• με επιστημονική συνέπεια σε ό,τι αφορά στη σύγχρονη άσκηση της Οδοντιατρικής
• σε ένα περιβάλλον ήρεμο και ασφαλές
• με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Στόχος μας
είναι η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου:

• μέσα από τη σχολαστική εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων καθαριότητας και αντισηψίας
• με τη χρήση συσκευών και υλικών νέας τεχνολογίας και
• με τη συνεχή επιμόρφωση με συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια.

Βασικό μας μέλημα αποτελεί η ειλικρινής επικοινωνία, από το λεπτομερές ιατρικό ιστορικό το οποίο συμπληρώνεται στην πρώτη επίσκεψη, μέχρι την ενδελεχή κλινική εξέταση των δοντιών και του στοματογναθικού συστήματος συνολικά, και τη διεξοδική ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία διαγνώσθηκαν.

Οι υπηρεσίες μας